Bond van Nederlandse Predikanten

Beroepsvereniging en belangenbehartiger

De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden. De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden. Om dit goed te kunnen doen nodigen wij predikanten, die nog geen lid zijn, van harte uit zich bij ons aan te sluiten.

Lid wordenContact opnemen

Bereikbaarheid

Bond van Predikanten

Het bureau van de BNP is
van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 030 2716133.

U kunt uw vragen/opmerkingen
altijd per mail naar ons opsturen via bnp@predikanten.nl

Wijzigingen? 

Geef het tijdig door!

Gaat u met emeritaat, bent u verhuisd
of is er een andere wijziging in uw gegevens
die voor de BNP van belang kan zijn?
Meld het ons via bnp@predikanten.nl.

Opzeggingen en veranderingen in het lidmaatschap gaan in per 1 januari en dienen voor 1 december van het voorafgaande jaar doorgegeven te worden via bnp@predikanten.nl

Nieuws

Traktementen per 1 juli verhoogd

Traktementen per 1 juli verhoogd

Met ingang van 1 juli 2024 zijn de traktementen van PKN en andere kerken verhoogd. Ook de uitgekeerde traktementen van mei, juni en juli 2024 zijn hoger dan anders. Hoe komt dat? De verhogingen van de traktementen mei, juni en juli 2024 hebben met een paar factoren te...

Lees meer
ds. Roel Knijff benoemd tot nieuwe directeur

ds. Roel Knijff benoemd tot nieuwe directeur

Het bestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten is verheugd om ds. Roel Knijff te verwelkomen als nieuwe directeur. De aanstelling van ds. Knijff – met expertise op het vlak van kerkrecht, mediation en management – onderstreept de voortdurende inzet om onze...

Lees meer

Belangenbehartiger

Gesprekspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de diverse kerken.

Advisering

Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel, financieel en fiscaal gebied.

Activiteiten

Bevordering van solidariteit en collegialiteit door het bieden van ontmoetings- en discussiemogelijkheden.

Predikant en Samenleving

Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.

Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden. Het is voor leden ook digitaal beschikbaar, via het ‘alleen voor leden’ gedeelte van de website.

In dit nummer o.a.:

• Kennismaking met nieuwe BNP directeur Roel Knijff

• Algemene ledenvergadering 4 juni

• Veertiger Leneke Marchand: ‘Het schreeuwen moet gebeuren’

• Emeritidag 24 september: thema en programma

• Uitnodiging uitwisselingsconferentie Roemenië

• Pastor publicus Ad van Nieuwpoort: ‘Geen binnen, geen buiten’

• Kerkelijk tuchtrecht: eerlijk en in orde?

• Drie collega’s aan het woord over werken in een vergrijzende kerk

• Boekbespreking ‘De toekomst van de kerk’

• ‘Dominee de Heer’ van Margreet de Heer

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

9 + 13 =

Bond van Nederlandse Predikanten

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
030 2 71 61 33