Programma Predikantendag 2018

Programma Predikantendag 2018

Op maandag 9 april viert de Bond van Nederlandse Predikanten het 100 jarig jubileum. Miroslav Volf komt spreken, er is een forumdiscussie, de jubileumbundel ‘Preektijgers, pastores, pioniers’ wordt gepresenteerd en ds. Gremdaat (Paul Haenen) zorgt voor de overdenking....
Een vernieuwde website – opnieuw aanmelden

Een vernieuwde website – opnieuw aanmelden

U kijkt naar de vernieuwde website van de BNP. Dat zal even wennen zijn, maar als het goed is zijn alle relevante gegevens meeverhuisd. Ook bij deze website is er een gedeelte ‘Alleen voor leden’. Wilt u dit gedeelte bezoeken dan vragen we van u om een...
BNP 100 jaar met Miroslav Volf: 9 april 2018

BNP 100 jaar met Miroslav Volf: 9 april 2018

Op gezamenlijke uitnodiging van de BNP en de PThU komt Miroslav Volf op 9 april naar Nederland. Hij houdt op de Predikantendag in de Geertekerk te Utrecht een lezing en neemt deel aan een forumgesprek met enkele theologen, kerkleiders en predikant-pioniers. Voor de...
Save the date

Save the date

Altijd al Miroslav Volf, ’s werelds meest invloedrijke theoloog, willen ontmoeten? Het kan tijdens het 100-jarig jubileum van de Bond van Nederlandse Predikanten. Aanmelden kan vanaf 1 februari 2018 via...
Permanente Educatie

Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk ging op 22 september 2017 akkoord met een aantal wijzigingen in de generale regeling permanente educatie. Hiermee vervolgde de synode eerdere besluiten (november 2016) tot een herziening van de permanente educatie voor...
De Generale Synode Protestantse Kerk en de predikanten

De Generale Synode Protestantse Kerk en de predikanten

De Generale Synode van de Protestantse Kerk besloot op 17 en 18 november de regels voor de Permanente Educatie van predikanten te reviseren, de nieuw aan te stellen classispredikanten duidelijk te positioneren, en de afschaffing van de functie van...
Emeritidag 2017: Emeritus pro Deo

Emeritidag 2017: Emeritus pro Deo

Emeritidag 8 november te Nijkerk : Emeritus pro Deo Blijf je als emeritus actief in de kerk, in een al of niet betaalde functie? Hoe lang ga je door? Moet je van ophouden weten, en plaats maken voor de jongere generatie? Of is langer doorwerken juist aan te bevelen?...
Vrijheid en dienstbaarheid

Vrijheid en dienstbaarheid

De ALV van 2015 stemde in met de bestuursnotitie: ‘De predikant als Verbi Divini Minister. Observaties en gedachten over de vrijheid van de predikant.’ Deze notitie bevat praktische toepassingen op de terreinen van gedragscodes, tijdsbesteding, beloning, pastorie en...
Mobiliteit en flexibiliteit

Mobiliteit en flexibiliteit

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op vrijdag 21 april het rapport van de Werkgroep Mobiliteit aanvaard, en voegde aan de titel toe ‘en flexibiliteit’ . Daarmee benadrukt de synode dat mobiliteit van predikanten altijd samenhangt met...
Verschuiving focus Bond – beleidsnotitie

Verschuiving focus Bond – beleidsnotitie

De Bond van Nederlandse Predikanten wil zich vooral richten op de belangenbehartiging van de materiële en immateriële belangen van predikanten en voorgangers. Dat lijkt een open deur. Maar is het niet. In het verleden poogde de Bond de belangen van predikanten te...