Advisering

De BNP adviseert de leden met betrekking tot

– de rechtspositie

– conflicten / problemen

– financiën

– belastingen

Lid wordenContact opnemen

Individuele steun

Leden met vragen rond hun rechtspositie kunnen bij de BNP terecht, Of het nu gaat om kleine of grote vragen, de BNP probeert de leden te ondersteunen in de vorm van informatie, advies en bijstand.

De mate van steun is afhankelijk van het lidmaatschap. Bij het volledige lidmaatschap en het lidmaatschap van emeriti is er uitgebreide ondersteuning, ook in de vorm van persoonlijke begeleiding bij conflicten met de kerkenraad en in kerkelijke procedures. Zo nodig treden de medewerkers van de BNP op als raadsman of raadsvrouw. Bij het studentlidmaatschap en het beperkte lidmaatschap is er wel de mogelijkheid om problemen door te spreken, maar treedt de BNP niet als vertegenwoordiger / raadsman op.

In kerkelijke procedures heeft de BNP voldoende kennis in huis om de leden bij te staan. Zo nodig doet de BNP een beroep op externe deskundigen, maar alleen als de BNP dit noodzakelijk acht. Wanneer een externe deskundige ingeschakeld wordt, wordt bovendien een eigen bijdrage van 10 % in de kosten van de externe deskundige van het lid gevraagd.

Een eigen bijdrage wordt ook gevraagd in het uitzonderlijke geval dat meer dan 16 uur kerkrechtelijke bijstand (per kalenderjaar) door medewerkers van de BNP vereist is.

Voor leden die in het eerste jaar van hun lidmaatschap bijstand nodig hebben, geldt een aparte regeling.

Alle regels rond bijstand en ondersteuning zijn opgenomen in het reglement Dienstverlening aan leden van de BNP.

Steunfonds

Bij calamiteiten is er een Steunfonds voor leden van de BNP en hun gezinsleden. Aanvankelijk werd de steun bekostigd uit een deel van de contributie, tegenwoordig wordt deze gefinancierd uit diverse fondsen. De Bond zet ook het eerder door de PKN beheerde Fonds Individuele Hulpverlening voort, waarop predikanten, kerkelijk werkers en hun naasten een beroep kunnen doen. In deze steunverlening participeren onder meer de Stichting Aanpakken en de Stichting Steunfonds Predikantsgezinnen. De steun kan bestaan uit begeleiding, eenmalige financiële bijdragen en geldleningen.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

7 + 10 =