Advisering

De BNP adviseert de leden met betrekking tot

– de rechtspositie

– conflicten / problemen

– financiën

– belastingen

Lid wordenContact opnemen

Individuele steun

De Bond ondersteunt de leden bij vragen rond de rechtspositie. De mate van steun is afhankelijk van het lidmaatschap. Bij het volledige lidmaatschap is er uitgebreide ondersteuning, ook in de vorm van persoonlijke begeleiding bij conflicten met de kerkenraad en in kerkelijke procedures. Zo nodig treden de medewerkers van de Bond op als raadsman. Bij de andere lidmaatschappen is er wel de mogelijkheid om problemen door te spreken, maar treedt de Bond niet als vertegenwoordiger / raadsman op.

In kerkelijke procedures heeft de Bond in de regel voldoende kennis in huis om de leden bij te staan. Zo nodig doet de Bond daarbij een beroep op externe deskundigen.

Voor alle helderheid:

Leden hebben geen recht op ondersteuning door een externe advocaat. Alleen wanneer de Bond dit nodig acht, komen kosten van een externe, door de Bond aangezochte advocaat voor rekening van de Bond.
Er zijn overigens niet zoveel advocaten met kennis van het kerkelijk recht.

Uitgebreide ondersteuning is alleen mogelijk als de predikant volledig lid is bij het ontstaan (openbaar worden) van het conflict.

De Algemene Ledenvergadering van 2015 stelde de notitie vast over ‘Opzet en financiering van de individuele dienstverlening’. Hoe behartigt de Bond belangen van leden, en hoe blijven we deze diensten bekostigen? Voor wie zich als nieuw lid aanmeldt en dringend behoefte heeft aan advies en begeleiding geldt een aparte regeling.

Steunfonds

Bij calamiteiten is er een Steunfonds voor leden van de BNP en hun gezinsleden. Aanvankelijk werd de steun bekostigd uit een deel van de contributie, tegenwoordig wordt deze gefinancierd uit diverse fondsen. De Bond zet ook het eerder door de PKN beheerde Fonds Individuele Hulpverlening voort, waarop predikanten, kerkelijk werkers en hun naasten een beroep kunnen doen. In deze steunverlening participeren onder meer de Stichting Aanpakken en de Stichting Steunfonds Predikantsgezinnen. De steun kan bestaan uit begeleiding, eenmalige financiële bijdragen en geldleningen.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

6 juni 2023
Algemene Ledenvergadering (digitaal)

10 oktober 2023
Pensioenvoorlichting

7 november 2023
Emeritidag

21 mei 2024
Predikantendag

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

8 + 14 =