Op gezamenlijke uitnodiging van de BNP en de PThU komt Miroslav Volf op 9 april naar Nederland. Hij houdt op de Predikantendag in de Geertekerk te Utrecht een lezing en neemt deel aan een forumgesprek met enkele theologen, kerkleiders en predikant-pioniers. Voor de PThU geeft hij een masterclass publieke theologie.

Ter introductie heeft PThU docent Gé Speelman in het laatste nummer van Predikant en Samenleving dit artikel geschreven over zijn leven en theologisch werk.