Bond van Nederlandse Predikanten

Beroepsvereniging en belangenbehartiger

De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden. De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden. Om dit goed te kunnen doen nodigen wij predikanten, die nog geen lid zijn, van harte uit zich bij ons aan te sluiten.

Lid wordenContact opnemen

Bereikbaarheid

Bond van Predikanten

Het bureau van de BNP is
van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 030 2716133.

U kunt uw vragen/opmerkingen
altijd per mail naar ons opsturen via bnp@predikanten.nl

Vacature

Directeur

Bevlogen
belangenbehartiger

 

 

 

Wijzigingen? 

Geef het tijdig door!

Gaat u met emeritaat, bent u verhuisd
of is er een andere wijziging in uw gegevens
die voor de BNP van belang kan zijn?
Meld het ons via bnp@predikanten.nl.

Opzeggingen en veranderingen in het lidmaatschap gaan in per 1 januari en dienen voor 1 december van het voorafgaande jaar doorgegeven te worden via bnp@predikanten.nl

Nieuws

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW op 10 oktober 2023

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW op 10 oktober 2023

Als het emeritaat nadert, neemt de belangstelling voor het eigen pensioen toe. Veel predikanten zijn deelnemer bij het pensioenfonds PFZW. Maar hoe ziet de regeling van dit pensioen er eigenlijk uit? Vanaf wanneer wordt een pensioenuitkering van PFZW uitgekeerd? Is...

Lees meer
Predikantendag 18 april: Boom aan de Bron

Predikantendag 18 april: Boom aan de Bron

Op dinsdag 18 april is de Predikantendag van de BNP met als thema Boom aan de bron (naar Psalm 1). Over wortelen en uit bronnen putten, snoeien en groeien, blad verliezen en ontvouwen. Wat inspireert je in het werk als predikant, en waar vind je nieuwe inspiratie? Na...

Lees meer

Belangenbehartiger

Gesprekspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de diverse kerken.

Advisering

Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel, financieel en fiscaal gebied.

Activiteiten

Bevordering van solidariteit en collegialiteit door het bieden van ontmoetings- en discussiemogelijkheden.

Predikant en Samenleving

Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.

Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden. Het is voor leden ook digitaal beschikbaar, via het ‘alleen voor leden’ gedeelte van de website.

In dit nummer o.a.:

• Veertigers: Marloes Meijer

• Predikantendag 2024 ‘Als het spannend wordt …’ 

• Interview met Giel Schormans en Klaas Dijkstra over beroepingswerk

• Uitnodiging uitwisselingsconferentie Roemenië

• Pastor publicus Kees van Ekris: ‘Theologie voor het oprapen’

• Belastingaangifte Inkomstenbelasting 2023

• Verhuizing bureau BNP

• Help! Wat te doen bij claim auteursrechten?

• Boekbespreking ‘De hemel op aarde conferentie’

• ‘Dominee de Heer’ van Margreet de Heer

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

21 mei 2024
Predikantendag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

5 november 2024
Emeritidag

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

10 + 5 =

Bond van Nederlandse Predikanten

Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
030 2 71 61 33