Bond van Nederlandse Predikanten

Beroepsvereniging en belangenbehartiger
De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden. De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden. Om dit goed te kunnen doen nodigen wij predikanten, die nog geen lid zijn, van harte uit zich bij ons aan te sluiten.
Lid wordenContact opnemen

Nieuws

Emeritidag 2017: Emeritus pro Deo

Emeritidag 8 november te Nijkerk : Emeritus pro Deo Blijf je als emeritus actief in de kerk, in een al of niet betaalde functie? Hoe lang ga je door? Moet je van ophouden weten, en plaats maken voor de jongere generatie? Of is langer doorwerken juist aan te bevelen?...

read more

Vrijheid en dienstbaarheid

De ALV van 2015 stemde in met de bestuursnotitie: ‘De predikant als Verbi Divini Minister. Observaties en gedachten over de vrijheid van de predikant.’ Deze notitie bevat praktische toepassingen op de terreinen van gedragscodes, tijdsbesteding, beloning, pastorie en...

read more

Mobiliteit en flexibiliteit

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op vrijdag 21 april het rapport van de Werkgroep Mobiliteit aanvaard, en voegde aan de titel toe 'en flexibiliteit' . Daarmee benadrukt de synode dat mobiliteit van predikanten altijd samenhangt met flexibiliteit van...

read more

Belangenbehartiger

Gesprekspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de diverse kerken.

Advisering

Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel, financieel en fiscaal gebied.

Activiteiten

Bevordering van solidariteit en collegialiteit door het bieden van ontmoetings- en discussiemogelijkheden.

Predikant en Samenleving

Het tijdschrift Predikant en Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.

Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden.

In dit nummer o.a.:

• Werk in uitvoering
• De voorzitter
• Miroslav Volf, een publieke theoloog
• Boekbespreking: De slag om het hart
• Herder & Coach: intervisie
• Bijna vijftig jaar werkbegeleiding
• Predikantschap: ambt en ambacht
• Collectiviteitskortingen bij zorgverzekeringen
• Lidmaatschap en contributies
• Het Vocaal Theologen Ensemble bestaat 10 jaar
• De predikant(e) is onmisbaar voor de samenhang
• Een jaar ziek
• Boekbespreking: De binnenkant van het ambt
• Een Predikantenbroederschap
• Interview Nine Meynen
• Gesignaleerd
• Margreet de Heer

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. M. (Menne) Menninga

ds. M. (Menne) Menninga

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

9 april 2018
Predikantendag, met Miroslav Volf, Geertekerk Utrecht

9 oktober 2018
Voorlichtingsdag pensioenen, gebouw PFZW  Zeist

14 november 2018
Emeritidag, De Schakel Nijkerk

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

13 + 6 =

Bond van Nederlandse Predikanten

Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht
030 2 71 61 33