Vraag en Aanbod

Leden kunnen hun vraag of aanbod plaatsen. U kunt hiervoor een mail sturen naar webbeheerder.
Dit service-aanbod is bedoeld voor aan predikantswerk gerelateerde zaken: boeken, tijdschriften, toga’s e.d.
Inclusief de vakantiewoningen draagt deze rubriek het karakter: van leden – voor leden.

Lid wordenContact opnemen

Vraag

Gratis afhalen of tegen verzendkosten

In archief dozen:
– Eredienstvaardig > Laetare alle jaargangen tot op heden.
– Wending 1984 t/m 1997.
– Geref. theologisch tijdschrift 1989 t/m 2003 (+ inhoudopgave per jg)
– VU- magazine 1984 vv tot einde
– Rondom het Woord jg 6-25
– Filosofie magazine 1995 t/m 2001
– In de Waagschaal 1962-1970
– In de marge
– Rondom het Woord v.a. jg. 6 tot slot
– Praktische theologie
Verder:
– Breukelman zijn Papers, Schriften en aantekeningen.
– Materialistische exegese papers.
– Kittel woordenboeken NT
Inlichtingen bij J. de Jongh, email: jdejongh1@home.nl

Wie heeft belangstelling?

Commentaren voor (bijna) niets. O.a.  de volgende commentarenreeksen:
– Biblische Kommentaar (de banden die tot vorig jaar zijn uitgegeven)
– Das Alten Testament Deutsch
– Das Neuen Testament Deutsch
– Zahn – Kommentaar zum Neuen Testament
– De korte verklaring der Heilige Schrift
– Nieuwe Testament met commentaar
– Matthew Henry – Commentary to the Bible
– Hand-Kommentar zum Alten Testament
– Tekst en Uitleg
– Bijbel met kanttekeningen.
– Kommentar zum Alten Testament
– Spurgeon – the Psalms
– Luthers Evangelien Auslegung
En verder:
– Berkouwer – dogmatiek
– Noordmans-verzamelde werken deel 1-7
En enkele honderden titels, o.a. Abraham Kuyper en Bavinck.
David Kroeze, Predikant Protestantse gemeente Harderwijk, 06-16856392  0341-276388

Aanbod

Algemeen

Toga aangeboden

Grijze toga (Slabbinck) aangeboden. Lengte: 150 cm, schouderbreedte: 56 cm.
Prijs in overleg. Te bevragen bij:
Leonoor Brok, tel. 06- 51135086

Gratis toga

Zwarte toga aangeboden. Lengte 145 cm, schouderbreedte 52 cm. Gratis af te halen. Inl: pc.pettinga@ziggo.nl

Aanbod

Vakantiewoningen

Te koop op de Sallandse heuvelrug een prachtig chalet.
Inlichtingen bij Klaas Meijer tel. 0599 853917.

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. M. (Menne) Menninga

ds. M. (Menne) Menninga

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

9 oktober 2018
Voorlichtingsdag pensioenen, gebouw PGGM  Zeist

14 november 2018
Emeritidag, De Schakel Nijkerk

14 mei 2019
Predikantendag

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

11 + 9 =