Dank aan alle leden die de vragenlijst hebben ingevuld en hebben meegedaan met de digitale ontmoetingen vorige week! Leden werden geïnformeerd én gevraagd naar hun mening over de door een werkgroep voorgestelde profielen van ‘pastor’ en predikant in het rapport ‘Werkers aan het mozaïek van kerkplekken’ (te vinden op deze pagina van de Protestantse Kerk in Nederland).

334 Leden vulden de vragenlijst van de BNP in. Dit is een behoorlijk aantal gezien de periode dat de vragenlijst openstond (van 7 april (Goede Vrijdag) tot donderdag 13 april).

Op basis van alle reacties heeft de BNP een nieuw statement opgesteld. Dit statement gaat tegelijk met deze nieuwsbrief naar de synode en de kerkelijke pers. De BNP is namelijk van mening dat er in het rapport nog te veel opengelaten wordt en dat besluitvorming op basis hiervan op dit moment niet verstandig is. Lees hier het statement van de BNP.