Activiteiten

Met het oog op het ontmoeten organiseert de BNP

– de jaarlijkse predikantendag
– de emeritidag
– de Algemene Ledenvergadering
– regionale bijeenkomsten

Lid wordenContact opnemen

Onze activiteiten

De BNP is een beroepsvereniging. In ontmoetingen met de leden kan over de inhoud van het beroep worden gesproken. Het bestuur van de Bond kan zo ook peilen wat er leeft onder de leden en waar het beleid op gericht moet zijn.

Predikantendag

Op de jaarlijkse Predikantendag staat een actueel onderwerp centraal. Naast inleidingen zijn er workshops waarin over onderwerpen kan worden doorgepraat. Ook is er op de deze dag de herdenking van de collega’s die ons in het voorgaande jaar zijn ontvallen.

Emeritidag

De Emeritidag is bedoeld voor alle leden maar in eerste instantie gericht op de geëmeriteerde collega’s. Er wordt veel tijd voor ontmoeting ingeruimd tijdens de lunchpauze. Er komen onderwerpen aan bod die in de belangstelling staan van geëmeriteerde én actieve leden.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt in de regel belegd aan het begin van de Predikantendag. Het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid en bespreekt met de leden waar de speerpunten voor de komende periode kunnen liggen. De ALV is bij uitstek het moment voor leden om de aandacht van het bestuur te vragen voor aangelegen zaken.

Regionale bijeenkomsten

Soms zijn er ontwikkelingen in de geloofsgemeenschappen die vragen om actieve doordenking en een snellere reactie. Het bestuur belegt dan bijeenkomsten in de regio om de mening van de leden te horen.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

9 + 3 =