Predikant en Samenleving 2018

februari 2018

Inhoudsopgave

• Werk in uitvoering
• De voorzitter
• Emeriti als vrijwilliger?
• 100 Jaar Bond van Nederlandse Predikanten
• Aangifte 2017 inkomstenbelasting
• Wisselwerking tussen ambt en gemeenschap
• Recensie: Bé van Berlijn
• Heinrich Bedford-Strohm over predikantswerk
• Studieconferentie in Roemenië
• Interview Tom Fossen
• Margreet de Heer

mei 2018

Inhoudsopgave

• Werk in uitvoering
• Predikantschap in de 21ste eeuw
• Herder En Coach
• Algemene Ledenvergadering
• Even voorstellen… Paul van der Waal
• Kringvieringen met leken-voorgangers
• Even voorstellen… Marieke den Braber
• Recensie: Bonhoefferbiografie van Schlingensiepen
• Pool onder de loep
• Gesignaleerd
• Interview Rinze Marten Witteveen
• Margreet de Heer

augustus 2018

Inhoudsopgave

• Werk in uitvoering
• De Voorzitter
• Christelijk geloof en waar het het meest op aankomt
• Emeritidag 2018: trends van de kerk
• Pensioenvoorlichting voor a.s. emeriti
• Aandacht voor krijgsmacht predikantschap aan de PThU 
in onderzoek en onderwijs
• Ruimzicht en Aanpakken
• Over de toekomst van de Nederlandse doopsgezinden:
Lopen op het water
• Vergoedingen voor woon werkverkeer van predikanten
• Zicht op opzicht en tucht in de Protestantse Kerk in Nederland
• Impressie van een reis naar Roemenië
• Interview Ewout Broekema
• Margreet de Heer

Predikant en Samenleving 2017

november 2017

Inhoudsopgave

Werk in uitvoering
De voorzitter
Miroslav Volf, een publieke theoloog
Boekbespreking: De slag om het hart
Herder & Coach: intervisie
Bijna vijftig jaar werkbegeleiding
Predikantschap: ambt en ambacht
Collectiviteitskortingen bij zorgverzekeringen
Lidmaatschap en contributies
Het Vocaal Theologen Ensemble bestaat 10 jaar
De predikant(e) is onmisbaar voor de samenhang
Een jaar ziek
Boekbespreking: De binnenkant van het ambt
Een Predikantenbroederschap
Interview Nine Meynen
Gesignaleerd
Margreet de Heer

augustus 2017

Inhoudsopgave

Werk in uitvoering
De voorzitter
Naar een cultuur van mobiliteit
Pensioenvoorlichting
Even voorstellen… Marius van Duijn
Emeritidag 2017
Even voorstellen… Nienke van Andel
Herder & Coach: Supervisie voor de dominee
Vrolijk orthodox in Groningen Edward van ’t Slot
Even voorstellen… Wim Bisschop
Jaargesprekken als feedback
Interview met Geertien Morsink en Jaap Doolaard
Gesignaleerd
Boekbespreking: Ontvouwen
Een lutherse bijdrage aan de beleving van het avondmaal?
Boekbesprekingen: Opleiden tot  Luthers predikant en Liefde in Beeld
Margreet de Heer

april 2017

Inhoudsopgave

Werk in uitvoering
De voorzitter
Jaarverslag 2016
Presentatie jaarrekening 2016
Begroting 2017
Wat beoogt de GB met zijn leerstoelen?
Wim Moehn
Herder & Coach: Geestelijke Begeleiding
Leren preken
Generale Synode
Boekbespreking: Miskotte
The Hidden Pearl
Boekbespreking: Op de Uitkijk
Jaargesprekken
Pastoraat voor buitengewone omstandigheden
Margreet de Heer

februari 2017

Inhoudsopgave

Werk in uitvoering
Met Luther aan Tafel
Aangifte 2016 inkomstenbelasting
De voorzitter
Boekrecensie: Vreemde Vogels
Vertalen als theologische passie: de Friese Lord of the Rings
PAO cursussen
Interview met René de Reuver
Herder & Coach: Supervisie
Interview met Janneke Stegeman
Prisma conferenties
Interview met René van den Beld
Margreet de Heer

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. M. (Menne) Menninga

ds. M. (Menne) Menninga

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

9 oktober 2018
Voorlichtingsdag pensioenen, gebouw PGGM  Zeist

14 november 2018
Emeritidag, De Schakel Nijkerk

14 mei 2019
Predikantendag

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

7 + 4 =