Belangenbehartiging

Als belangenbehartiger houdt de Bond zich bezig met
– de materiële belangen van de predikanten als beroepsgroep
– de individuele belangen van de leden
Lid wordenContact opnemen

Vakbond

De Bond is “vakbond” en staat voor de materiële belangen van haar leden. De Bond doet dit door het arbeidsvoorwaardenoverleg namens de predikanten te voeren met de Protestantse Kerk in Nederland. Omdat andere kerken veelal voor hun regelingen kijken naar de afspraken in de Protestantse Kerk is de betekenis van dit overleg breder dan alleen voor predikanten in de Protestantse Kerk.

De Bond is ook betrokken bij het arbeidsvoorwaardenoverleg in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap.

Beroepsvereniging

Voor alle predikanten die lid zijn van de BNP is de Bond de beroepsvereniging. Binnen de Bond wordt het gesprek gevoerd over inhoudelijke zaken die met het predikantschap samenhangen. Zo is het gesprek gevoerd over de gedragsregels voor predikanten en over de ontwikkelingen binnen het predikantschap zoals die onder meer binnen de Protestantse Kerk plaats vinden.

De Bond organiseert de jaarlijkse Predikantendag in het voorjaar en in het najaar de Emeritidag. Voor actuele discussies worden soms regiodagen belegd.

Belangenvereniging Pensioengerechtigden (BPP)

De Bond heeft een collectief lidmaatschap bij de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP). De BPP heeft – samen met anderen – het recht een voordracht te doen voor de Pensioenraad van PFZW. De Pensioenraad denkt mee en praat mee over het beleid van het Pensioenfonds.

Vanuit het bestuur van de BNP heeft een lid zitting in het bestuur van de BPP.

Voorzieningen

De BNP heeft voor de leden en hun gezinsleden een overeenkomst m.b.t. ziektekostenverzekeringen met Dominass Assurantiën, tel. 0344-642404 (zie www.dominass.nl). Dominass is met ingang van 2018 de officiële tussenpersoon voor Zilveren Kruis/Achmea en Avero/Achmea.

De BNP verleent rechtsbijstand aan leden (volledig lidmaatschap) in zaken m.b.t. het predikantschap. Voor overige zaken kunt u zelf een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

3 + 11 =