In samenwerking met

Protestantse Kerk Nederland

Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Hersteld Hervormde Kerk

Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland

Remonstrantse Broederschap

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Nederlands Gereformeerde Kerken

Vrijzinnigen

Kerk van de Zevende-dags Adventisten

Christelijke Gereformeerde Kerken

Unie van Baptistengemeenten

Evangelische Broedergemeente Nederland

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. M. (Menne) Menninga

ds. M. (Menne) Menninga

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

9 oktober 2018
Voorlichtingsdag pensioenen, gebouw PGGM  Zeist

14 november 2018
Emeritidag, De Schakel Nijkerk

14 mei 2019
Predikantendag

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

2 + 2 =