Vacatures

De BNP

De Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in vele Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen, en telt bijna 3000 leden. De Bond streeft ernaar dat de predikanten in Nederland hun ambtswerk optimaal kunnen doen, in gunstige kerkelijke, maatschappelijke en materiële omstandigheden.

De BNP is als belangenbehartiger gesprekspartner in het arbeidsvoorwaardenoverleg in diverse kerken. De bond is voor alle aangesloten predikanten de beroepsvereniging waarin de gesprekken worden gevoerd over inhoudelijke zaken die met het predikantschap samenhangen. Daarnaast levert de BNP dienstverlening en adviseert de individuele leden op rechtspositioneel, financieel en fiscaal gebied. Ze bevordert solidariteit en collegialiteit door het bieden van ontmoetings- en discussiemogelijkheden. De BNP wordt bestuurd door een landelijk bestuur van 10 personen met een dagelijks bestuur van 3 personen. Het bestuur heeft een aantal verantwoordelijkheden en taken gemandateerd aan de directeur. De directeur is meewerkend voorman van een team van 3 medewerkers, en coördineert en faciliteert de dienstverlening vanuit het bureau in Utrecht.

Er zijn momenteel geen vacatures

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

11 + 15 =