Zo typeerde Sjaak Verwijs, directeur van de BNP, afgelopen zaterdag in het Nederlands Dagblad het ontbreken van (landelijk) beleid van de PKN met betrekking tot het aannemen van predikanten met een beperking. Hiermee reageerde hij op een interview met ds. Betty Woord uit Almere in dezelfde krant. Zij is – voor zover bekend – de eerste blinde predikant mét blindengeleidehond in Nederland. Haar verhaal is een verhaal van doorzetten en volhouden.

De PKN, gevraagd om een reactie, liet weten dat beleid rond predikanten met een beperking op plaatselijk niveau gemaakt moet worden. Verwijs: ‘Dit kun je niet overlaten aan gemeenten. Zij zien een predikant met een handicap als een risico vanwege te verwachten kosten voor extra voorzieningen.’ Het hoofdkantoor van de kerk heeft volgens hem niet in beeld hoeveel predikanten met een beperking er zijn in de PKN. Hij ziet het ook als een morele taak van de kerk om dit dossier op te pakken. ‘De kerk blijft achter bij maatschappelijke ontwikkelingen.’

Het volledige interview en het artikel vindt u op de website van het ND.