Is uw emeritaat aanstaande? En wilt u meer weten over uw pensioen? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar de jaarlijkse Pensioenvoorlichtingsdag voor a.s. emeriti van de BNP.

PFZW-directeur Peter Borgdorff zal u bijpraten over actuele ontwikkelingen bij de pensioenfondsen. Pensioenvoorlichter Jan Breunesse van PFZW zal u daarna informeren over pensioenen, vooral over de keuzemogelijkheden die u hebt bij het aanvragen van uw eigen pensioen: vroeger of later, uitruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen, en de zogeheten hoog-laag opties.

De bijeenkomst is geheel Corona-proof. Plaats, tijd en programma zijn aangepast. De locatie beschikt over een grote (kerk)zaal waar genoeg afstand tot elkaar gehouden kan worden.

praktische gegevens
plaats:
De Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort.
datum en tijd:
dinsdag 13 oktober, 10.30-13.00 uur; ontvangst vanaf 09.30 uur.
kosten:
leden van de BNP en partners gratis; niet leden en hun partners € 25 per persoon (incl. eenvoudige lunch)
aanmelden:
uitsluitend via de website: www.predikanten.nl (via de button op de homepage), vóór 18 september.