In september 2022 gingen leden van de BNP digitaal met elkaar in gesprek over de synodale nota ‘Geroepen door Christus’. Er is proactief meegedacht hoe de ontwikkelingen rond de profilering van het ambt en de toekomst van de kerk perspectieven kunnen bieden. Uitgangspunt was de praktijk: wat men nu ervaart, waar men nu behoefte aan heeft, en wat men graag behouden, of verbeterd ziet. Als voorlopig resultaat zijn er de volgende aandachtspunten: het is niet meer dan een samenvatting van wat tot nu toe is gezegd. Het bestuur wil de komende tijd de raadpleging verbreden en verdiepen om de leden goed te kunnen vertegenwoordigen en om adequaat te kunnen deelnemen in het kerkelijke besluitvormingsproces.

Wilt u meer weten over de uitkomsten van de ledenraadplegingen, kijk dan op www.predikanten.nl of lees hier wat Sjaak Verwijs, directeur van de BNP hierover geschreven heeft in Predikant en Samenleving.