Maar liefst 674 leden hebben aan het onderzoek over het profiel van de predikant meegedaan: een respons van een op de drie nieuwsbrieflezers. Een kleine meerderheid is het ermee eens dat hbo-opgeleiden werkzaam kunnen zijn als predikanten in de kerk. Een minderheid van de respondenten staat er negatief tegenover. De meerderheid vindt dat hbo-opgeleide predikanten niet op iedere werkplek of in iedere gemeente werkzaam kunnen zijn als predikant.

Van de respondenten vindt een meerderheid dat het verschil in kosten (voor de gemeente) tussen een hbo-opgeleide kerkelijk werker en een predikant kleiner moet worden of moet verdwijnen. Een duidelijke meerderheid vindt dat het profiel van een hbo-predikant beslist anders moet zijn dan die van een wo-predikant. In antwoord op de open vragen benadrukt men dat er ook in de benaming onderscheid moet zijn: noem de hbo-opgeleide ‘pastor’ geen predikant.

Lees verder