De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een werkgroep beroepsprofielen ingesteld. Het bestuur van de BNP wil door een intensieve bezinning onder de leden komen tot een visie vanuit de beroepsgroep. Donderdagmiddag 1 september, 13.30-15.00 is de eerste online gespreksronde over de vraag: is het in alle situaties nodig dat de predikant academisch is opgeleid en waarom?  Uit de gesprekken zal het bestuur sub-vragen destilleren voor een tweede gespreksronde op donderdag 22 september, 13.30-15.00 uur.  Aan leden van de BNP is een mailing hierover verzonden. Heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via bnp@predikanten.nl