Op de ledenraadpleging van 1 september sprak de BNP over de vraag of in alle gevallen een predikant academisch opgeleid moet zijn. De ruim veertig leden die meededen in het gesprek, of hun reactie per mail stuurden, deelden de mening dat verschillende situaties verschillende vaardigheden en kennis vragen. Sommige van die passen beter bij een academicus, zoals het analyseren en aankunnen van complexe vraagstukken, andere meer bij een HBO-opgeleide. De uitdaging en de hobbels werden benoemd voor het vormen van teams, de benodigde aansturing en hoe dan bepaald kan worden wat het beste bij welke gemeente past. Niet onbelangrijk was ook dat predikanten verder willen kijken dan alleen het financiële aspect: het mag niet zo zijn dat alleen het geld bepaalt wie wordt aangesteld.

In de ledenraadpleging van 22 september wordt een aantal kwesties verder uitgediept, om zo te komen tot een eigen visie namens de leden van de BNP op dat waar de synode mee bezig is.

Noteer dus: Online ledenraadpleging deel 2; donderdag 22 september 13.30-15.00 uur. Aan leden van de BNP is een mailing hierover verzonden. Heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via bnp@predikanten.nl. Verhinderd, maar toch reageren? Mail dan uw reactie naar bnp@predikanten.nl.