Op de ledenraadpleging van 1 september sprak de BNP over de vraag of in alle gevallen een predikant academisch opgeleid moet zijn. De ruim veertig leden die meededen in het gesprek, of hun reactie per mail stuurden, deelden de mening dat verschillende situaties verschillende vaardigheden en kennis vragen. Een samenvatting is beschikbaar.

Tijdens de ledenraadpleging van 22 september wordt een aantal kwesties verder uitgediept:

1.Welke kwaliteiten / kennis van de academicus zijn nodig in de praktijk van het kerkenwerk als predikant, en welke kwaliteiten / kennis juist van een HBO-er? Hierbij gaat het nu niet om opleidingseisen, dat komt later. Het is nu echt de vraag naar de eisen voor het profiel vanuit de praktijk.

2.Welke factoren bepalen vooral wat voor het profiel van een predikant (HBO, WO) nodig is op een werkplek (gemeente, instelling, categoriaal)?

3.Welke vereisten zien wij voor teamvorming in opleiding, begeleiding, benodigde aansturing / door wie?

4.Welke rol / wens is er voor centrale aansturing? En waarom wel / niet?

Na een centrale inleiding kan er in groepen verder gepraat worden. Elke groep behandelt één thema.

Deze ledenraadplegingen zijn onderdeel van een proces waarin de BNP namens de leden probeert te komen tot een eigen visie. Ook in het vervolg zullen de leden betrokken blijven worden.

Aan leden van de BNP is een mailing hierover verzonden. Heeft u deze niet ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via bnp@predikanten.nl. Verhinderd, maar toch reageren? Mail dan uw reactie naar bnp@predikanten.nl.