De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op vrijdag 21 april het rapport van de Werkgroep Mobiliteit aanvaard, en voegde aan de titel toe ‘en flexibiliteit’ . Daarmee benadrukt de synode dat mobiliteit van predikanten altijd samenhangt met flexibiliteit van gemeenten. Bij de presentatie zei scriba De Reuver dat de toenadering tussen BNP en VKB in de zomer van 2016 voor dit nieuwe rapport van beslissende betekenis was. Het (concept) rapport kunt u hier lezen.