De Bond van Nederlandse Predikanten wil zich vooral richten op de belangenbehartiging van de materiële en immateriële belangen van predikanten en voorgangers. Dat lijkt een open deur. Maar is het niet.
In het verleden poogde de Bond de belangen van predikanten te behartigen en daarbij tegelijkertijd het belang van de kerk. Onze focus verschuift richting het belang van de predikanten.
Spelen we hier nu het belang van de predikant uit tegen het belang van een gemeente of van de kerk? Nee.

Wij zijn er van overtuigd dat een predikant wiens of wier belang goed wordt behartigd, beter functioneert in een gemeente en in de kerk. Het is daarbij goed om de rollen van de diverse belangenbehartigers helder te scheiden. Anderen hebben de rol om belangen van de kerk en gemeenten te vertegenwoordigen.

Als iedereen in dit krachtenveld zijn taak goed vervult, en de loyaliteiten duidelijk zijn, komt dat de helderheid van veel discussies ten goede.
In dit kader heeft het bestuur een beleidsnotitie geschreven met twee bijlagen, die u hier kunt downloaden.