De Kleine Synode van de PKN heeft in haar vergadering van 22 maart haar goedkeuring verleend aan de nieuwe – aangepaste – regeling voor de woonbijdrage. Met ingang van 1 april is de nieuwe regeling daarmee van kracht.’

Sinds de zomer van 2018 is de BNP via de predikantendelegatie in het GOP betrokken geweest bij de discussie over de woonbijdrage in de PKN. De delegatie heeft zich altijd hard gemaakt voor een goede regeling voor alle predikanten. Na de publicatie van een nieuwe regeling in december 2018 kwamen er veel reacties binnen. Veel dank daarvoor! De BNP waardeert de inbreng van haar leden, ook als deze kritisch is. In januari en februari is er daarom opnieuw onderhandeld over de regeling.

Wij beseffen dat ook deze nieuwe regeling soms grote gevolgen heeft voor predikanten, zeker bij het overwegen van een nieuw beroep. Meer dan tevoren zal er rekening gehouden moeten worden met de WOZ-waarde van de pastorie.

Hierbij de hoofdpunten van de nieuwe regeling:
– Zolang een predikant de huidige pastorie blijft bewonen, verandert de woonbijdrage niet. Ook niet na 5 jaar. Bewoners van een duurdere pastorie betalen wel meer pensioenpremie vanaf januari 2019.
– De nieuwe regeling geldt alleen voor wie verhuist naar een pastorie door een beroep op basis van een na 1 januari 2019 verstrekte solvabiliteitsverklaring.
– De nieuwe woonbijdrage is gelijk aan de fiscale bijtelling van (in 2019) 1,65% van de WOZ –waarde.
– Aan de woonbijdrage komt een bovengrens van € 1032 (door toepassing van de opting-in regeling) en een ondergrens van € 624 (de gemiddelde woonbijdrage in 2018). Daarnaast hebt u, net als nu, afhankelijk van de WOZ-waarde van de pastorie een fiscale bijtelling of aftrekpost.

Tegenover de beperking van het nadeel voor de duurdere pastorie staat een beperking van het voordeel bij een goedkopere pastorie.

De aanpassingen van de regeling rond de woonbijdrage zijn aanzienlijk. Wij beseffen dat er verwarring kan ontstaan door de snel opeenvolgende wijzigingsvoorstellen. Voor de ene collega zullen de aanpassingen een opluchting zijn, voor anderen een teleurstelling.

Al met al heeft het wonen in een pastorie voor- en nadelen, zowel sociaal als beroepsmatig, zowel fiscaal als financieel. Toch blijft het wonen in de pastorie volgens de BNP een aantrekkelijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voor predikanten.