Predikantendag
Heeft u zich al aangemeld voor de Predikantendag van de BNP op dinsdag 14 mei? Het is een dag vol lezingen en workshops over actuele ontwikkelingen in het pastoraat. Het overkoepelende thema is ‘Pastoraat: begonnen werk?’ In Predikant & Samenleving en op www.predikanten.nl is alle informatie te vinden. U kunt zich – voor zover u dat niet al hebt gedaan – aanmelden via bnp@predikanten.nl onder vermelding van voor- en achternaam en woonplaats.

Tijdens de dag is er gelegenheid om afscheid te nemen van Menne Menninga. Na ruim 15 jaar als stafmedewerker-predikant gaat hij met vervroegd pensioen. Zijn inzet is door velen gewaardeerd. De BNP is hem voor het vele werk dat hij heeft verricht, zeer erkentelijk.

Programma
Vanaf 9.00 uur inloop en ontvangst met koffie/thee

ALV (alleen voor leden) – 9.30 uur
Liturgische opening met het gedenken van de overleden collegae – 10.30 uur
Ochtendprogramma – 11.00 uur
Lunch – 12.30 uur
middagprogramma: workshops – 13.50
afsluiting met een drankje – 15.50 uur

Het ochtendprogramma bestaat uit lezingen van Henk van der Meulen (Pastoraat in historisch perspectief) en Reijer de Vries (Onderling Pastoraat) en pitches van Otto Grevink (Pastoraat op sociale media), Pieter Versloot (Biechtgesprekken) en Julia van Rijn (De classispredikant als pastor pastorum).

Kerk en Theologie
Aan alle deelnemers wordt op de dag zelf het laatste nummer van Kerk en Theologie uitgedeeld. Hierin zijn vier artikelen te vinden over het thema van de Predikantendag. Henk van der Meulen en Reijer de Vries presenteren een uitgebreide versie van hun lezing, terwijl Theo Pleizier en Theo Boer (e.a.) verslag doen van onderzoek naar pastoraat in situaties rondom een zelfgekozen levenseinde. Ook is er een artikel van Liuwe Westra over hoe nieuwe kennis van de grondtalen wel en niet doorwerkt in de jongste Nederlandse bijbelvertalingen.

Toegang en opgave
Toegang voor leden vrij; voor niet-leden € 40,00
Opgave vóór 30 april via bnp@predikanten.nl