De BNP organiseert in samenwerking met pensioenfonds PFZW een pensioenvoorlichtingsdag. Dit jaar worden in het bijzonder genodigd de collega’s die geboren zijn in 1954 (met hun eventuele partners). Belangstellenden uit andere geboortejaren zijn evenwel ook welkom. De voorlichtingsdag zal worden gehouden op dinsdag 9 oktober in het gebouw van PGGM (de pensioenuitvoerder van PFZW), Noordweg Noord 150 te Zeist, ontvangst vanaf 09.30 u.

Betrokkenen hebben per e-mail of per post een uitnodiging ontvangen. Nadere informatie komt ook in het augustusnummer van Predikant en Samenleving. Aanmelding kan (onder vermelding van uw (voor- en achter-) naam en die van uw partner (met eigen naam) o.v.v. ‘pensioenvoorlichting’ op bnp@predikanten.nl.  De toegang is voor leden en partners gratis, voor niet leden € 25 per persoon.