In het zojuist verschenen nummer van Predikant en Samenleving staat de vertaling van de bijdrage van Miroslav Volf aan de jubileumviering op 9 april jl. Ook kunt u lezen over het programma voor de Emeritidag op 14 november: Freek de Jonge leest voor uit zijn memoires en o.a. Leo Fijen zal spreken over veranderingen in het kerkelijk landschap. Collega’s van het geboortejaar 1954 worden van harte uitgenodigd voor de pensioenvoorlichtingsbijeenkomst op 9 oktober. Bent u van een ander bouwjaar: ook welkom. ‘Lopen op het water’ heet de bijdrage van Henk Stenvers, de algemeen-secretaris van de Doopsgezinden in Nederland, aan het gesprek over de toekomt van (kleine) gemeentes. En nog veel meer …