De generale synode van de Protestantse Kerk ging op 22 september 2017 akkoord met een aantal wijzigingen in de generale regeling permanente educatie.
Hiermee vervolgde de synode eerdere besluiten (november 2016) tot een herziening van de permanente educatie voor predikanten en kerkelijk werkers. De puntenregistratie en accreditatie van cursussen vanuit het Dienstencentrum komen te vervallen. Nieuw is de verplichting om elke vijf jaar een traject te volgen van supervisie, coaching, geestelijke begeleiding of geleide intervisie. Twee kanttekeningen: Het overleg met de beroepsverenigingen (waaronder de BNP) over omvang en inhoud van de permanente educatie krijgt een sterkere positie. En de nadere invulling van de supervisie, geestelijke begeleiding etc. moet nog volgen. Actuele informatie over de PE nieuwe stijl is te vinden op www.protestantsekerk.nl onder permanente educatie.