Op 14 mei j.l. kwamen zo’n 160 predikanten samen voor de jaarlijkse Predikantendag van de BNP met als thema ‘pastoraat.’ Het ochtendprogramma bestond uit twee lezingen en een aantal korte ‘pitches’, afgewisseld met muziek door Oane Reitsma. Dr. Henk van der Meulen, emeritus docent praktische theologie aan de PThU, vertelde ‘dat het pastoraat van karakter veranderd is. Was het vroeger vooral instructief van aard, tegenwoordig is het meer dialogisch’ (Reformatorisch Dagblad). Dr. Reijer de Vries, docent praktische theologie aan de PThU, zoomde vooral in op ‘onderling pastoraat.’ Dit werd door het Nederlands Dagblad samengevat als ‘Spontaan gesprekje in de supermarkt telt ook als zielzorg.’ In de pitches werden andere aspecten van het pastoraat belicht. Er was aandacht voor de biechtgesprekken in Groningen, voor pastoraat op sociale media en voor de classispredikant als pastor pastorum.

’s Middags was er gelegenheid om de thematiek van de dag uit te diepen in een keur aan workshops. Door familieomstandigheden gingen twee workshops helaas niet door, maar gelukkig bleef er genoeg te kiezen over. Over het algemeen werden de workshops zeer positief gewaardeerd.

Na afloop van de dag schreef een emeritus-predikant: “een mooi moment vind ik altijd het gedenken van de overledenen tijdens de korte viering aan het begin van de dag. Elk jaar opnieuw ontroert het mij, al die namen en leeftijden: veel te jong gestorvenen (de jongste overledene dit jaar was maar 39 geworden) naast collega’s die een zeer hoge leeftijd bereikten … en daarbij dan de levensgeschiedenis die in die naam en leeftijd besloten ligt, te bedenken. Hoe verschillend van elkaar, wij daar bijeen in Nijkerk zijn de eersten niet – en we zullen ook de laatsten niet zijn. Hoe het ook verder gaat met de kerk en de kerkelijke gemeenten in Nederland!  Al met al, een m.i. zinvolle Predikantendag. Ik kom volgend jaar weer!”

In 2020 is de Predikantendag op dinsdag 21 april. Ook dan weer in De Schakel in Nijkerk.