Met ingang van 1 juli 2024 zijn de traktementen van PKN en andere kerken verhoogd. Ook de uitgekeerde traktementen van mei, juni en juli 2024 zijn hoger dan anders. Hoe komt dat?

De verhogingen van de traktementen mei, juni en juli 2024 hebben met een paar factoren te maken. We zetten ze voor u op een rij:

Mei: vakantiegeld (8 % van het traktement van tussen 1 juni 2023 en 31 mei 2024).
Juni: eenmalige uitkering van € 1.200 naar rato van de werktijd (overeenkomstig cao Rijk)
Juli t/m oktober: hoger traktement 8,5 % plus € 50 (overeenkomstig cao Rijk)
November: eenmalige uitkering van € 800 naar rato (overeenkomstig cao Rijk)
December: eindejaarsuitkering (8,3 % over het traktement van 2024)

Voor kerkelijke gemeenten betekenen de stijgingen in het traktement een behoorlijke verhoging van de uitgaven. Toch heeft de BNP zich ingezet voor een goede beloning voor predikanten. Al jaren wordt de ambtenaren-cao op de primaire arbeidsvoorwaarden gevolgd. Ook nu. Overigens ontvangen ook kerkelijk werkers, kosters, kerkelijk medewerkers en allen die de Arbeidsvoorwaardenregeling Medewerkers PKN volgen, deze vergoedingen en verhogingen.

Het lijken fikse verhogingen, en dat zijn het ook. Tegelijk: de inflatie is ook fors geweest. Ook de cao’s van ondernemingen, gesubsidieerde instellingen en de overheid zijn gestegen. De traktementsverhogingen lopen in de pas met de inflatie én met vastgestelde cao’s. Dus het bedrag is inderdaad hoger, maar ook de inflatie is gestegen. De koopkracht van de predikant blijft daarmee alsnog op eenzelfde niveau.

We blijven ons inzetten voor goede voorwaarden voor u als predikant, zodat u het werk goed en duurzaam kunt doen.
Heeft u vragen over deze wijzigingen in uw traktement? We lezen graag van u per e-mail.