Vrijdag 21 juni zal de synode van de Protestantse kerk in Nederland het eindrapport over de ambtsvisie ‘Ruimte voor Woord en Geest’ bespreken. Vanuit de vakbonden BNP, CNV en RMU is er een gemeenschappelijke verklaring gedeeld met het moderamen van de synode.

De gedachtegang die in het rapport van de kerk is neergelegd, heeft voor ons als werkers verstrekkende consequenties. We zijn, samen met CNV en RMU, blij met de voorgestelde verbeterde rechtspositie voor kerkelijk werkers. Maar hebben zorgen over de complexiteit van de voorstellen en de hoge mate van onzekerheid als het gaat om de uitwerking: er ontbreekt een helder onderscheid tussen het profiel van pastor en predikant, met concrete voorbeelden die gebaseerd zijn op de praktijk. Graag verwijzen we naar de gezamenlijke verklaring voor een nadere toelichting.

We achten het rapport nu nog niet rijp voor besluitvorming. En adviseren de synode de regie niet uit handen te geven, maar als hoogste ambtelijke vergadering de verdere uitwerking zelf ter hand te nemen. Mét CNV en RMU zijn we als BNP van harte bereid om aan deze uitwerking onze bijdrage te leveren.