Het Georganiseerd Overleg Predikanten van de Protestantse Kerk Nederland heeft besloten voor de predikantstraktementen de salarisverhoging van rijksambtenaren zonder meer te volgen door:

○ de salarissen per 1 juli 2018 met 3% te verhogen

○ aan de predikanten die op 1 januari 2019 in dienst zijn een eenmalige pensioengevende uitkering te verstrekken van € 450 naar rato van de werktijd op 1 januari 2019

○ de salarissen per 1 juli 2019 met 2% te verhogen

○ de salarissen per 1 januari 2020 met 2% te verhogen.

Een toelichting is te vinden in de circulaire bij de Uitvoeringsbepalingen 2018-B onder deze link.