Volgens PFZW telt de WOZ-waarde van de pastorie mee voor het pensioengevend traktement van predikanten in de PKN. Het gaat met name om de ‘duurdere pastorie’. Daarmee werd tot nu toe geen rekening gehouden. Vanaf 1 januari 2019 gaat dat veranderen. Dienstdoende predikanten in de PKN ontvangen per mail een circulaire met uitleg over deze wijziging. Het GOP heeft besloten de WOZ waarde van de pastorie voortaan ook als uitgangspunt te nemen voor de hoogte van de woonbijdrage van pastoriebewoners. Er komt een overgangsperiode van 5 jaar: Wie eind 2018 een ambtswoning bewoont, moet rekening houden met een verhoging van de te betalen pensioenpremie. Verdere informatie vindt u in de circulaire van de PKN. Volg ook de berichtgeving op de website van de BNP! Later deze week meer…