Door een lid (wij danken haar) werden we op het volgende gewezen: het blijkt dat in sommige plaatsen de WOZ waarde van de pastorie fors is gestegen. Dit is van belang met het oog op de bijtelling. Het is goed om te bedenken dat de bijtelling van het percentage van 1,8% van de WOZ-waarde bij het inkomen, gebaseerd is op de WOZ-waarde van het vorige jaar (net als bij huiseigenaren). Dat kan nog flink schelen! Heeft u de aangifte ingediend, maar is deze nog niet behandeld dan kunt u opnieuw aangifte doen met de juiste bijtelling op basis van de WOZ-waarde van het vorige jaar.
(foto: Pastorie Delfzijl, Google)