Op woensdag 14 november wordt de jaarlijkse Emeritidag gehouden in de Schakel te Nijkerk. Als altijd toegankelijk voor emeriti, partners en andere belangstellende leden. Een gevarieerd programma wordt geboden. Jacobine Geel en Leo Fijen spreken over veranderingen in de kerk. Freek de Jonge leest voor uit zijn memoires, waarin het gaat over zijn herinneringen aan de pastorie. Voor belangstellenden is het hele programma hier te vinden en in het recente nummer van Predikant en Samenleving. Aanmelden bij voorkeur per e-mail: bnp@predikanten.nl. Uw aanmelding is geldig wanneer de betaling bij ons is binnengekomen. Graag tot ziens.