Emeriticommissie

De emeriticommissie behartigt de belangen van emeriti. Onder meer organiseert zij jaarlijks een emeritidag. De commissie is bereikbaar via het Bureau van de Bond.

Landelijke Werkgroep Prisma

Het doel van PRISMA is het creëren van gelegenheden waar predikantspartners elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en hun belevingen rond de pastorie kunnen uitwisselen. De naam PRISMA duidt op de veelkleurigheid van de doelgroep: partners in de pastorie.

Werkgroep PRISMA organiseert elk voorjaar en najaar een tweedaagse conferentie voor predikantsvrouwen.

  • Contactpersoon: mevrouw Loes van Dam, tel. 0511 402625, email: loesvandam@hetnet.nl
  • Website: http://www.predikantspartner.nl

     

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

8 oktober 2019
Pensioenvoorlichting voor a.s. emeriti

13 november 2019
Emeritidag

12 mei 2020
Predikantendag

 

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

8 + 9 =