Emeriticommissie

De emeriticommissie behartigt de belangen van emeriti. Onder meer organiseert zij jaarlijks een emeritidag. De commissie is bereikbaar via het Bureau van de Bond.

Landelijke Werkgroep Prisma

Het doel van PRISMA is het creëren van gelegenheden waar predikantspartners elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en hun belevingen rond de pastorie kunnen uitwisselen. De naam PRISMA duidt op de veelkleurigheid van de doelgroep: partners in de pastorie.

Werkgroep PRISMA organiseert elk voorjaar en najaar een tweedaagse conferentie voor predikantsvrouwen.

Contactpersoon: mevrouw Lucy Klanderman-van Dam, Westertuinen 28, 1944 NH Beverwijk, 0521 244 161
Website: http://www.predikantspartner.nl
E-mail: lklanderman@hetnet.nl  

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. M. (Menne) Menninga

ds. M. (Menne) Menninga

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

9 oktober 2018
Voorlichtingsdag pensioenen, gebouw PFZW  Zeist

14 november 2018
Emeritidag, De Schakel Nijkerk

Contactgegevens

Bezoekadres:
Cornelis Houtmanstraat 2
3572 LV Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

15 + 5 =