In Between

De werkgroep In Between van de BNP is een netwerk van gespecialiseerde interim-predikanten. Deze predikanten hebben een opleiding tot Interimpredikant gevolgd. In Between investeert in bijscholing en intervisie onder de leden en organiseert daartoe activiteiten.
Wie lid is van In Between, is automatisch ook lid (volledig of beperkt) van de BNP. Voor het lidmaatschap van In Between geldt een extra bijdrage die samen met de contributie van de BNP wordt geïnd (zie de pagina over lid worden) .
De werkgroep bestaat uit zo’n 50 leden en is vertegenwoordigd in het bestuur van de BNP. Voor meer informatie over In Between, zie In Between.

Emeriticommissie

De emeriticommissie behartigt de belangen van emeriti. Onder meer organiseert zij jaarlijks een emeritidag. De commissie is bereikbaar via het Bureau van de Bond.

Landelijke Werkgroep Prisma

Het doel van PRISMA is het creëren van gelegenheden waar predikantspartners elkaar kunnen ontmoeten, zich thuis voelen en hun belevingen rond de pastorie kunnen uitwisselen. De naam PRISMA duidt op de veelkleurigheid van de doelgroep: partners in de pastorie.

Werkgroep PRISMA organiseert elk voorjaar en najaar een tweedaagse conferentie voor predikantsvrouwen.

Medewerkers

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

ds. mr. J.W. (Sjaak) Verwijs

(individuele) advisering

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

ds. C.M. (Claartje) Slootmans

(individuele) advisering

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

mw. M. (Margriet) van Bruggen-Horlings

management-assistent

Agenda

24 september 2024
Emeritidag

8 oktober 2024
Pensioenvoorlichting

15 november 2024
Afscheid directeur Sjaak Verwijs

 

Contactgegevens

Bezoekadres:
Verzamelgebouw Joseph Haydnlaan
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE  Utrecht

Telefoon
030 2 71 61 33

Bank nr.:
NL13 INGB 0000 064000

E-mail:
bnp@predikanten.nl

Neem contact op

6 + 15 =