Ondanks alle zorgen rond het Coronavirus en de impact die de maatregelen hebben op het werk van predikanten, is er ook zoiets praktisch als de aangifte inkomstenbelasting 2019.

Jaarlijks verzorgt mw. mr. J. Bakker-Reitsma voor de BNP een artikel over de aangifte. Het is een handleiding om predikanten te helpen bij het invullen van de aangifte. In deel 1 van het artikel, dat verschenen is in Predikant & Samenleving van februari j.l., werd de regelgeving rond de aangifte beschreven. Ook werden inkomsten en aftrekbare kosten behandeld. Nu is ook deel 2 van het artikel verschenen. Dit bevat een toelichting op het aangifteprogramma van de belastingdienst. Ook worden stap voor stap de invulschermen besproken om predikanten zo goed mogelijk door de aangifte te leiden. Het gehele artikel, deel 1 én deel 2, is vanaf nu op het ‘alleen voor leden’ gedeelte van de website van de BNP (predikanten.nl) te raadplegen.