In al het nieuws en in de landelijke discussies over corona en coronamaatregelen ontbreekt de stem vanuit de geestelijke verzorging. Wat horen we over aanvaarding van onze vergankelijkheid en over geestelijk welbevinden? Een uitzondering vormde een item bij de NOS op 16 februari (zie deze link).

Een groep van geestelijk verzorgers en voorgangers doet een oproep tot collegiale gesprekken over de vraag of geestelijk verzorgers en pastores in deze pandemie iets hebben bij te dragen aan het maatschappelijk debat over corona, de maatregelen en de toekomst. Een toelichting en contactgegevens zijn te vinden in hun ‘Oproep tot gesprek’. Lees hier meer!