Op de agenda van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland van vrijdag 4 juni a.s. staat het rapport van de werkgroep ambt. Het rapport ‘Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland’ is inmiddels vrijgegeven en beschikbaar via deze link.

Het rapport bepleit vier profielen voor geordineerde voorgangers, die verbonden zijn met vier profielen van kerkelijke en ambtelijke presentie. Naast de academisch gevormde predikanten die in alle profielen werkzaam kunnen zijn zullen HBO-opgeleide pastores in twee profielen kunnen werken.

Het bestuur van de BNP nodigt predikanten, leden en niet-leden van de BNP, uit voor de digitale ledenraadpleging die in mei gehouden wordt. De bijeenkomsten zijn enerzijds om te informeren, anderzijds om de meningen te peilen.

(Digitale) bijeenkomst op  Aanmelden vóór
donderdag 6 mei       14.00 – 16.00 uur maandag 3 mei
dinsdag 11 mei           10.00 – 12.00 uur zondag 9 mei
woensdag 19 mei       14.00 – 16.00 uur maandag 17 mei

 

U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via de website van de BNP (www.predkanten.nl).