Het bestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten is verheugd om ds. Roel Knijff te verwelkomen als nieuwe directeur. De aanstelling van ds. Knijff – met expertise op het vlak van kerkrecht, mediation en management – onderstreept de voortdurende inzet om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren. Waaronder het versterken van onze positie als strategisch partner in collectieve belangenbehartiging en verdergaande ondersteuning van individuele BNP-leden.

In de lijn van zijn loopbaan als predikant, Statenlid, adjunct-directeur en interim-predikant ziet Knijff (59) het als roeping om vanuit de BNP op landelijk niveau mede richting te geven aan het denkproces over taken en verantwoordelijkheden van predikanten in een veranderende kerk.

Vanaf juni gaat Knijff aan de slag. Hij zal de maanden voorafgaand aan het emeritaat van onze huidige directeur, Sjaak Verwijs, nauw met hem samenwerken. Zo geven zij vorm aan een zorgvuldige overdracht. 15 november nemen we tijdens een bijeenkomst in de Utrechtse Geertekerk (meer informatie volgt) afscheid van Sjaak Verwijs.

Het bestuur is ervan overtuigd dat de BNP – onder leiding van Roel Knijff – zijn rol als belangenbehartiger voor u als predikant verder zal versterken. Zijn brede ervaring en deskundigheid vormen een waardevolle aanvulling op ons team. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!

Namens het BNP-bestuur,
Susanne Freytag | voorzitter

p.s.
In het mei-nummer van Predikant & Samenleving maakt u nader kennis met ds. Roel Knijff.