Vanwege de grote belangstelling voor de eerste Lotgenotendag voor predikanten die na een visitatietraject zijn losgemaakt, vorig 7 oktober, is er opnieuw een ontmoetingsdag georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 1 juni 2024. Op deze ontmoetingsdag zal Prof.  Dr. Michiel de Vries (hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen) een lezing houden. Hij is de auteur van o.a. ‘Kapot, hoe vilein is de deugindustrie?’

Hij heeft een veelheid aan politici, directeurs en werknemers ondersteund, die op grond van ondeugdelijk onderzoek ten onrechte van niet-integer of grensoverschrijdend gedrag beschuldigd werden. In zijn lezing zal De Vries, die zelf opgegroeid is in een pastorie in het oosten van het land, dit keer de blik richten op de kerkelijke procedures en aan de hand van enkele anonieme losmakingsdossiers de rol en de rapportage van de visitatie onder de loep nemen.
In de middag is er een forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter over de bedoeling en de werkwijze van de visitatie. Prof. de Vries, mr. P. Raven, jurist en specialist in kerkrecht en een ervaringsdeskundige predikant ingaan op een aantal stellingen en daarna in gesprek gaan met de zaal.

Uiteraard zal er ook weer alle mogelijkheid zijn voor ontmoeting en het delen van ervaringen. Gezinsleden van getroffen predikanten zijn ook welkom. Evenals de vorige keer zal deze dag een besloten karakter hebben.

Aanmelden
In verband met de catering graag aanmelden Lotgenoten@xs4all.nl. Ook voor vragen en dieetwensen kunt u hier terecht. Na aanmelding krijgt u de locatiegegevens. Ook dit keer wordt deze ontmoetingsdag financieel en praktisch gesteund door de Bond van Nederlandse Predikanten. Toch zien wij ons genoodzaakt vanwege de kosten een bijdrage te vragen van
€ 15,00 pp., over te maken op bankrekeningnummer NL80 INGB 0000 9336 60 t.n.v.
GR Rinsma. Uw aanmelding is definitief als het bedrag ontvangen is.

Namens de werkgroep Lotgenoten:
Ds. M.A. Los
Ds. J. van der Neut
Ds. G. Rinsma

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE UITNODIGING >