De kerken in China groeien. Na dertig jaar vervolging en isolement is er de laatste decennia in China meer ruimte gekomen voor de kerk. Er worden kerken gebouwd en huisgemeenten oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Weinig bekend is de lange geschiedenis van het christelijk geloof in China. Al in 635 ontving de Chinese keizer een Syrische zendeling! Bas Plaisier, voormalige scriba van de PKN, reisde in 2008 naar China af om daar de contacten met christenen te verstevigen en om te bestuderen hoe de snelle groei van het christendom in dat land in zijn werk gaat.

Sinds 100 jaar komen er echter ook Chinezen naar Nederland. Op dit moment zijn er zo’n 20 Chinese kerken in Nederland.

De Emeritidag van de BNP staat in het teken van China. Bas Plaisier zal vertellen over zijn ervaringen in China en Hongkong. Een Chinese voorganger is uitgenodigd om ons te laten kennismaken met Chinese christenen in Nederland.

De dag wordt georganiseerd voor emeriti en hun partners, maar iedereen die interesse heeft in het thema van de dag, is van harte welkom!