Is uw emeritaat aanstaande? En wilt u meer weten over uw pensioen? Kom dan op dinsdag 8 oktober naar de jaarlijkse Pensioenvoorlichtingsdag voor a.s. emeriti van de BNP.

’s Morgens zal PFZW-directeur Peter Borgdorff spreken over actuele ontwikkelingen bij de pensioenfondsen. Pensioenvoorlichter Jan Breunesse van PFZW zal u daarna informeren over pensioenen, vooral over de keuzemogelijkheden die u hebt bij het aanvragen van uw eigen pensioen: vroeger of later, uitruil van ouderdomspensioen en partnerpensioen, en de zogeheten hoog-laag opties. ’s Middags is er een inleiding over de kerkelijke positie van de emeritus. Als afsluiting van de dag is er een optreden van Kees Posthumus. Hem is gevraagd speciaal voor a.s. emeriti een programma samen te stellen van verhalen, fabels en liedjes rond afscheid en vertrek, ouder worden en levenswijsheid.

praktische gegevens
plaats:
De Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, Amersfoort.
datum en tijd:
dinsdag 8 oktober, 10.30-15.30 uur; ontvangst vanaf 09.30 uur.
kosten:
leden van de BNP en partners gratis; niet leden en hun partners € 25 per persoon
aanmelden:
uitsluitend via de website: www.predikanten.nl (via de button op de homepage), vóór 24 september.