De kerken in China groeien. Na dertig jaar vervolging en isolement is er de laatste decennia in China meer ruimte gekomen voor de kerk. Er worden kerken gebouwd en huisgemeenten oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Weinig bekend is echter de lange geschiedenis van het christelijk geloof in China. Al in 635 ontving de Chinese keizer een Syrische zendeling!

China: christenen in China en Chinese christenen in Nederland is het thema van de Emeritidag van de BNP op woensdag 13 november in De Schakel in Nijkerk.

’s Morgens zal Bas Plaisier, voormalige scriba van de PKN, spreken over de opmerkelijke groei van kerken in China. Hij reisde in 2008 naar China af om daar de contacten met christenen te verstevigen en om te bestuderen hoe de snelle groei van het christendom in dat land in zijn werk gaat. In december 2010 kreeg hij een aanstelling als docent missiologie en oecumene aan het Lutheran Theological Seminary in Hongkong.

Sinds 100 jaar komen er ook Chinezen naar Nederland. Op dit moment zijn er zo’n 800 Chinese christenen in Nederland, verdeeld over ongeveer 20 kerken. Anna Bin Yang is als zendelinge verbonden aan OMF (Overseas Missionary Fellowship), een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, die opgericht is in 1865. Zij werkt in Delft samen met lokale kerken om te evangeliseren onder Aziatische studenten. Vanuit haar ervaringen zal zij ’s middags spreken over Chinese christenen in Nederland.

De dag wordt georganiseerd voor emeriti-predikanten en hun partners, maar iedereen die interesse heeft in het thema van de dag, is van harte welkom!

Praktische gegevens:
datum: woensdag 13 november 2019
plaats: De Schakel, Oranjelaan 10 Nijkerk
programma:
10.00 uur inloop met koffie/thee
11.00 uur opening door ds. Pieter Huiser
11:15 uur Bas Plaisier, Verleden, heden en toekomst van christenen in China
12:30 uur lunch
14:00 uur Anna Bin Yang, Chinese christenen in Nederland titel nog onbekend>vraag ik today
15:00 uur sluiting, na afloop is er koffie, thee en frisdrank
opgave: vóór 29 oktober en uitsluitend via www.predikanten.nl (button onder ‘aanmelden Emeritidag’)
bijdrage: leden en hun partners: € 10,00 ; niet-leden: € 25,00; over te maken op NL13 INGB 000 0064 000 t.n.v. BNP, onder vermelding van ‘Emeritidag’