In april vergadert de synode van de PKN. Daar zal worden gesproken over de tijdelijke dienst van predikanten. Bij uitzondering heeft de BNP samen met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB) in reactie op de voorstellen zoals die er nu liggen, een verklaring opgesteld. Deze kunt u nu via deze link lezen.

%d bloggers liken dit: