Op 31 mei heeft het bestuur van de BNP een open brief aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland gestuurd. De directe aanleiding was het besluitvoorstel van het moderamen bij het rapport Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantste Kerk in Nederland. Dit rapport is op verschillende ledenraadplegingen van de BNP besproken. Hoewel er vragen en zorgen bij het rapport waren, was er ook steun, juist omdat het rapport een aantal waarborgen biedt tegen marktwerking als het enige regulerende systeem.

In het besluitvoorstel ontbreken voor de BNP fundamentele elementen uit het rapport. Daarom een open brief aan het moderamen van de generale synode. Via deze link kunt u de Open Brief lezen.