Vrijdag 17 november a.s. spreekt de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland opnieuw over de ‘pastor’ en de predikant. Op de agenda staat de ‘Notitie uitwerking beroepsprofielen’ van de Werkgroep Opleidingen en de Werkgroep Beroepbaarheid.

De aprilsynode besprak het rapport ‘Werkers aan een mozaïek van kerkplekken’. Dit rapport beschrijft drie beroepsprofielen voor werkers in de kerk: de ‘kerkelijk specialist’, de ‘pastor’ en de predikant. Na een kritische bespreking heeft de synode dit rapport aanvaard, maar tegelijk opdracht gegeven om de beroepsprofielen opnieuw te formuleren.

Voorafgaand aan de aprilsynode 2023 heeft de Bond van Nederlandse Predikanten in drie publieke statements kritiek geleverd op de toen voorgestelde profielen. Dat gebeurde aan de hand van criteria ontleend aan de uitkomsten van een uitgebreid ledenonderzoek in december 2022 en een reeks (digitale) ledenraadplegingen vanaf 2020. De nieuwe notitie brengt ons – na een nieuwe ledenraadpleging – tot de volgende verklaring:

… lees verder …