Als het emeritaat nadert, neemt de belangstelling voor het eigen pensioen toe. Veel predikanten zijn deelnemer bij het pensioenfonds PFZW. Maar hoe ziet de regeling van dit pensioen er eigenlijk uit? Vanaf wanneer wordt een pensioenuitkering van PFZW uitgekeerd? Is langer doorwerken mogelijk of eerder stoppen en hoe is dat in de kerk geregeld? Welke keuzes kunnen en moeten er gemaakt worden?

Speciaal voor aanstaande emeriti organiseert de BNP jaarlijks samen met PFZW een bijeenkomst over het aanstaande pensioen. Vanuit PFZW zullen Marjolijne van Beek, relatiemanager sociale partners (waaronder de kerken) bij PFZW, en Jan Breunesse, pensioenvoorlichter van PFZW, spreken over actualiteiten op pensioengebied en over de keuzemogelijkheden in de pensioenregeling van PFZW, zoals uitruil van ouderdoms- en partnerpensioen, zogenaamde hoog-laagopties en ingangsdatum uitkering. Namens de BNP zal Sjaak Verwijs, directeur BNP, spreken over de kerkelijke aspecten van het emeritaat.

praktische gegevens:
datum: dinsdag 10 oktober 2023
plaats: Brugkerk, Schuilenburgwerg 2 Amersfoort
tijd: 10.30-13.00 uur
zaal open: 9.45 uur
aanmelden: via deze link, vóór 26 september 2023
kosten: leden BNP en partners gratis; niet-leden en partners € 25 per persoon