Heeft u zich al aangemeld voor het Preekfestival op dinsdag 17 september in Amersfoort? Er zijn nu al zo’n 300 aanmeldingen. Bent u er ook bij? Op deze dag, mede-georganiseerd door de BNP, staat de preek centraal.

Naast een plenair begin en einde van de dag is er volop ruimte voor workshops en lezingen. Er is een groot aanbod, waaronder ‘het fenomeen “stadsdominees”: wat en waar brengt het?’, ‘Eigentijdse vertolking?’, ‘Prediking als gevecht om de ziel’, ‘Waarachtigheid is hier belangrijker dan waarheid’ en ‘Op de woorden letten – in de leer bij dichters’.

Gedurende de dag zijn er ook zogenaamde Troonredes, korte statements waarin de auteurs blijk geven van maatschappelijke betrokkenheid vanuit christelijke inspiratie. Onder andere Karel Smouter (journalist, oud-adjunct hoofdredacteur van De Correspondent) en Roel Kuiper (oud-senator voor de ChristenUnie, rector van Theologische Universiteit Kampen) spreken een Troonrede uit.

Alle informatie over het preekfestival staat op www.preekfestival.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden en tickets bestellen. Een ticket voor de hele dag kost € 35,00 euro (exclusief lunch). Studenten Theologie hebben gratis toegang maar dienen zich wel aan te melden.