Predikant & Samenleving is verschenen! Ook dit keer een blad vol wetenswaardigheden en informatie. Veel ruimte is er voor het jaarlijkse belastingartikel van mr. Jetske Bakker-Reitsma. Hierin vindt u informatie die helpt bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting. Vanaf half maart zal dit artikel op de website voor leden aangevuld worden met praktische hulp.

In P&S natuurlijk ook alles wat u moet weten over de Predikantendag op 12 mei. Het thema is Kerk ǀ Event. De kerk is georganiseerd volgens het verenigingsmodel, maar dit model kraakt in zijn voegen. Tegelijk zijn er allerlei initiatieven die veel belangstelling trekken. Zijn dit nieuwe vormen van kerk- en gemeentezijn?

En verder…. een gezamenlijke verklaring van de BNP en de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer over de voorstellen voor aanpassingen rond tijdelijke dienst in de PKN, en een artikel over de Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW (BPP).