Op het nieuws over de aanpassingen van pensioenpremies en woonbijdragen voor pastoriebewoners is – terecht – volop gereageerd. De circulaire van het Bureau Predikanten PKN en de berichten op de website en de facebookpagina van de BNP hebben veel predikanten onaangenaam verrast. Qua timing kon dat moeilijk anders: pas na de Kleine Synode van 30 november was er voldoende duidelijkheid. Daarvoor had weliswaar gemeld kunnen worden dat er voor bewoners van duurdere pastorieën slecht nieuws op komst was, maar dan roep je enkel vragen op. En zo viel het nieuws in het begin van de Advent. In discussies op Facebook mengden zich de afgelopen weken BNP bestuursleden, vanuit het bureau werden telefoontjes en mails beantwoord. De klachten en protesten van predikanten die door de maatregelen worden getroffen nemen we serieus. Over de juistheid en redelijkheid van de gemaakte keuzes wordt verschillend gedacht: we krijgen ook instemmende reacties. De WOZ-waardes van alle pastorieën zijn nu bekend, en daarmee ook de netto-inkomensgevolgen. Verkoop of een andere bestemming van dure pastorieën is mogelijk, maar biedt niet altijd een oplossing. Aan een lastenverzwaring valt niet te ontkomen, maar aanpassingen zijn nodig om inkomensgevolgen binnen de perken te houden. Dat laatste is ook wat de Kleine Synode aan het GOP heeft opgedragen. De BNP zal zich blijven inzetten om ook de belangen van deze predikanten te dienen.